انتقادات و پیشنهادات

. جهت پاسخگویی به انتقادات و پیشنهادات شما یکی از فیلدهای ایمیل یا شماره تلفن باید پر شود*
(.پیشنهاد یا انتقاد شما کاملا محرمانه می‌باشد و فقط توسط مدیریت کلینیک پیگیری خواهد شد)

اگر خود را از متخصصان زبده کشور می‌دانید و فکر می‌کنید توانایی و قابلیت یاری رساندن به هم میهنانمان را دارید به تیم مشاوره تلفنی ندای آرامش روان بپیوندید.