انتقادات و پیشنهادات

  . جهت پاسخگویی به انتقادات و پیشنهادات شما یکی از فیلدهای ایمیل یا شماره تلفن باید پر شود*
  (.پیشنهاد یا انتقاد شما کاملا محرمانه می‌باشد و فقط توسط مدیریت کلینیک پیگیری خواهد شد)

  • سوالات متداول
  • پرسش و پاسخ
  • تجربیات مشاوران

  آیا پس از مشاوره تلفنی امکان مراجعه حضوری هم وجود دارد؟

  بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند مشاوره‌ی خود را بصورت فقط تلفنی انجام دهند. آن‌ها راحت‌تر هستند که بدون گفتگوی رو در رو راهکارهای خود را دریافت کنند. اما برخی دیگر از افراد بعد از استفاده از مشاوره تلفنی در چند جلسه، تمایل دارند ادامه‌ی درمان خود را به صورت حضوری دنبال کنند. در این موارد مراجعین عزیز می‌توانند با شماره‌های کلینیک ندای آرامش روان تماس بگیرند و برای مشاوره حضوری اقدام کنند.

  در چه ساعات روز میتوان با مشاوره تلفنی تماس گرفت؟

  شما برای ارتباط با مشاوران ما بسته به نوع مشاوره یتان از قسمت همکاران ما مشاوره مورد نظر را انتخاب میکنید و در ساعات همکاری ایشان میتوانید با آن مشاور ارتباط برقرار کنید.

  آیا از طریق موبایل هم میتونم با مشاور تماس بگیرم؟

  بله، شما میتوانید ابتدا با شماره گیری کد #۲۵*۵۰۰* برای خود اعتبار دریافت کنید. سپس شماره‌ی ۷۴۴۷۱۲۳۴ را شماره گیری نمایید، و کد تخصصی مشاور خود را وارد نمایید.بعد از شماره گیری کد تخصصی روانشناس مورد نظرتان در روز و ساعت کاری ایشان، به مشاورتان وصل شده و می توانید مشاوره دریافت نمایید.

  روش انجام مشاوره تلفنی چگونه است؟

  تمام افراد می توانند با تماس با خط‌های مشاوره تلفنی به روانشناسان ما وصل شده و سوالات خود را مطرح کنند. شماره گیری با خط  ۷۰۷۰۷۰۱۸  کلینیک آرامش روان از طریق خط ثابت است که هزینه ی آن در قبض تلفن  ثابت تماس گیرنده درج می شود. و شماره گیری با خط ۷۴۴۷۱۲۳۴  از گوشی همراه و با پرداخت اینترنتی  می باشد.

  آیا پس از مشاوره تلفنی امکان مراجعه حضوری هم وجود دارد؟

  بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند مشاوره‌ی خود را بصورت فقط تلفنی انجام دهند. آن‌ها راحت‌تر هستند که بدون گفتگوی رو در رو راهکارهای خود را دریافت کنند. اما برخی دیگر از افراد بعد از استفاده از مشاوره تلفنی در چند جلسه، تمایل دارند ادامه‌ی درمان خود را به صورت حضوری دنبال کنند. در این موارد مراجعین عزیز می‌توانند با شماره‌های کلینیک ندای آرامش روان تماس بگیرند و برای مشاوره حضوری اقدام کنند.

  در چه ساعات روز میتوان با مشاوره تلفنی تماس گرفت؟

  شما برای ارتباط با مشاوران ما بسته به نوع مشاوره یتان از قسمت همکاران ما مشاوره مورد نظر را انتخاب میکنید و در ساعات همکاری ایشان میتوانید با آن مشاور ارتباط برقرار کنید.

  آیا از طریق موبایل هم میتونم با مشاور تماس بگیرم؟

  بله، شما میتوانید ابتدا با شماره گیری کد #۲۵*۵۰۰* برای خود اعتبار دریافت کنید. سپس شماره‌ی ۷۴۴۷۱۲۳۴ را شماره گیری نمایید، و کد تخصصی مشاور خود را وارد نمایید.بعد از شماره گیری کد تخصصی روانشناس مورد نظرتان در روز و ساعت کاری ایشان، به مشاورتان وصل شده و می توانید مشاوره دریافت نمایید.

  روش انجام مشاوره تلفنی چگونه است؟

  تمام افراد می توانند با تماس با خط‌های مشاوره تلفنی به روانشناسان ما وصل شده و سوالات خود را مطرح کنند. شماره گیری با خط  ۷۰۷۰۷۰۱۸  کلینیک آرامش روان از طریق خط ثابت است که هزینه ی آن در قبض تلفن  ثابت تماس گیرنده درج می شود. و شماره گیری با خط ۷۴۴۷۱۲۳۴  از گوشی همراه و با پرداخت اینترنتی  می باشد.

  آیا پس از مشاوره تلفنی امکان مراجعه حضوری هم وجود دارد؟

  بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند مشاوره‌ی خود را بصورت فقط تلفنی انجام دهند. آن‌ها راحت‌تر هستند که بدون گفتگوی رو در رو راهکارهای خود را دریافت کنند. اما برخی دیگر از افراد بعد از استفاده از مشاوره تلفنی در چند جلسه، تمایل دارند ادامه‌ی درمان خود را به صورت حضوری دنبال کنند. در این موارد مراجعین عزیز می‌توانند با شماره‌های کلینیک ندای آرامش روان تماس بگیرند و برای مشاوره حضوری اقدام کنند.

  در چه ساعات روز میتوان با مشاوره تلفنی تماس گرفت؟

  شما برای ارتباط با مشاوران ما بسته به نوع مشاوره یتان از قسمت همکاران ما مشاوره مورد نظر را انتخاب میکنید و در ساعات همکاری ایشان میتوانید با آن مشاور ارتباط برقرار کنید.

  آیا از طریق موبایل هم میتونم با مشاور تماس بگیرم؟

  بله، شما میتوانید ابتدا با شماره گیری کد #۲۵*۵۰۰* برای خود اعتبار دریافت کنید. سپس شماره‌ی ۷۴۴۷۱۲۳۴ را شماره گیری نمایید، و کد تخصصی مشاور خود را وارد نمایید.بعد از شماره گیری کد تخصصی روانشناس مورد نظرتان در روز و ساعت کاری ایشان، به مشاورتان وصل شده و می توانید مشاوره دریافت نمایید.

  روش انجام مشاوره تلفنی چگونه است؟

  تمام افراد می توانند با تماس با خط‌های مشاوره تلفنی به روانشناسان ما وصل شده و سوالات خود را مطرح کنند. شماره گیری با خط  ۷۰۷۰۷۰۱۸  کلینیک آرامش روان از طریق خط ثابت است که هزینه ی آن در قبض تلفن  ثابت تماس گیرنده درج می شود. و شماره گیری با خط ۷۴۴۷۱۲۳۴  از گوشی همراه و با پرداخت اینترنتی  می باشد.